O nás

Společnost NECOSS s.r.o. byla založena v roce 2004 jako právní nástupce předchozího uspořádání s počátkem činnosti v roce 2001. Již od začátku se profilujeme především jako poskytovatel telekomunikačních služeb (internet, televize, telefon), velikostně se pak řadíme na druhou příčku mezi regionálními poskytovateli v Jihočeském kraji.

Kvalita, individuální přístup a technologie jsou tři hlavní pilíře, na kterých stavíme. Je na nich založen veškerý přístup k našim zákazníkům, jejichž spokojenost je pro nás důležitou zpětnou vazbou a tou nejcennější referencí. V poměru cena/výkon/spolehlivost jsme v kraji na špici. Po boku takových gigantů jako O2, T-Mobile a Vodafone jsme rovnoprávnými členy sdružení RIPE NCC, které reguluje internet v Evropě, což je zárukou toho, že internet tvoříme podle přísně stanovených pravidel. Jako členové RIPE jsme v podstatě poskytovatelem internetu pro další poskytovatele. Nabízené rychlosti a služby skutečně garantujeme, proto naše ceny nepatří a ani nemohou patřit mezi nekompromisně nejnižší, avšak nutno dodat, že rozhodně ani mezi ty nejvyšší.

Prostřednictvím konsorcia IP4ISP z.s.p.o, jehož jsme zakládajícími členy, máme postaveno pro zajištění služeb centrální řešení na 10Gbps platformách Cisco 4900M a Edge-Core ES4626. Řešení je umístěno v Praze, v Datacentru Sitel. Tato infrastruktura je propojena nezávislými gigabitovými okruhy DWDM lambda do center v Č. Budějovicích, Zlivi a Jindřichově Hradci. Úhrnná délka okruhů je cca 450 km.


Infrastruktura společnosti

NECOSS s.r.o. je součástí páteřní sítě skupiny STARNET. Po ČR je tvořena pěti nezávislými λ okruhy DWDM o kapacitě 10+10+10+10+1Gbps (1x Plynovod, 2x trať ČD, 1x E.on+ČEPS, O2). Okruhy jsou terminovány do datových center Cecolo Praha a GTS Telehouse Praha, kde se nachází infrastruktura skupin STARNET a IP4ISP z.s.p.o. – jíž je NECOSS s.r.o., zakládajícím členem. Infrastruktura sdružení je tvořena full 10GbE přepínači H3C 5820x. V těchto datových centrech jsme propojeni s ostatními operátory a pomocí několika nezávislých partnerů hromadně nakupujeme českou, evropskou a světovou propojovací kapacitu, předáváme tranzitní okruhy pro naše zákazníky a další služby.

Metropolitní páteř naší skupiny v jednotlivých regionech tvoří přes 3000 km tras. na kterých je provozována technologie Ethernet. Páteřní síť je stavěna převážně na najmutých DWDM trasách (Dial Telecom, ČD-Telematika, E.on, UPC Čeká Republika, O2) a vlastních radiových trasách v licencovaných pásmech, zejména 11 GHz. Veškeré trasy jsou neustále monitorovány a v případě potřeby je proveden technologický upgrade.

Na páteřní síť v jednotlivých regionech navazují metropolitní sítě. Tyto sítě jsou realizovány na nenasvícených vláknech na vlastních kabelech, nebo opět od subdodavatelů (E.on Distribuce, Teplárenské společnosti, Dopravní podniky, Jihočeská Univerzita a další).

Fyzická vrstva je realizována převážně vícebarevnými multiplexy WDM, CWDM/DWDM. Páteřní síť je budována do kruhu jako ochrana proti „překopnutí vláken“ (redundance 1+1). Použit je protokol MSTP, zajišťující v případě přerušení trasy nebo poruchy aktivního prvku rekonvergenci sítě do dvou sekund. Na tuto páteř jsou osazovány výhradně speciálně pro tento účel určené agregační switche, převážně značky DCN.

Klientské instalace jsou standardně prováděny buď kabelovými rozvody (Optické Přípojky FTTS, FTTB), nebo klientskými jednotkami v pásmu 10/17/18/24/36/60/80 GHz nebo u velmi levných instalací i 5 GHz.

mapa